Znaczenie korzeni drzewka chińskiego

Znaczenie korzeni drzewka chińskiego LIVISTONA CHINENSIS w Onkologii laryngologicznej

Od dawna interesowano się drzewkiem chińskim Livistona Chinensis. Starzy zielarze chińscy stale wciąż zwracali uwagę na korzenie tego drzewka i bogate znaczenie w leczeniu nowotworów laryngologicznych. Zatem zaczęto badać to drzewko i dzięki wspópracy biologów, lekarzy a więc naukowców, stwierdzono, że korzenie tego drzewka mają niezmierną ważność w tradycyjnej medycynie chińskiej. Wyższa szkoła medycyny chińskiej w Guangxi sprawozdaje, że wyciągi z korzenia tego drzewka zwalczają komórki nowotworowe. Mieszanka ziołowa jak poniżej wykazała zadziwiające działanie: Semen Livistonae chinensis Herba Rubi Paruifolii Radix Cynanchi Paniculati Radix Zanthoxyli Nitidi Rhizoma Imperatae Herba Polygoni Perfoliati Rhizoma Chuanxuiong Rhizoma Dioscoreae Radix Rehmanniae Rhizoma Arisaematis Rhizoma pinelliae

Piśmiennictwo:
Sarippour MR, Liu C Shao ZM Go VL Heber D Nguven M- Livistona extract inhibits angiogenesis and cancer growth Oncol. Rep. 2001 Nov-Dec. 8(6) 1355-7

ZNACZENIE KORZENI DRZEWKA CHIŃSKIEGO